ایردراپ MetaRoboX

قیمت دار در تراست ولت
🔥قیمت لیست 100 دلار🔥#بدون_رفرال

🎁 پاداش عضویت : 50,000  (100$)
💰پاداش دعوت : 10,000 (20$)
💸تاریخ واریز : حداقل 7 روز

🔹 استارت ثبت نام از طریق لینک ↙️
http://t.me/ROBOX_AIRDROP_BOT?start=9a7b4b37118859c777a6c388dccc0ad8

کانترکت آدرس اسمارت چین:
0xE833dC9b5A21daBC3ed8559858Caa92279aC54Dc

آخرین خبر ها